NADZORY BUDOWLANE, OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW,
KOMPLEKSOWA REALIZACJA
PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH.
INWESTORSTWO ZASTĘPCZE I KONSULTACJE TECHNICZNE.


Szanowni Państwo,

Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie poparte jest ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym właściciela firmy, w tym czasie wykonano usługi nadzoru budowlanego między innymi dla:
Wszystkie osoby zatrudnione w firmie BUILDING SERVICE do nadzorowania i kierowania robotami budowlanym posiadają stosowne uprawnienia branżowe, są członkami Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanych czynności.
Niezależnie od wymaganego przepisami ubezpieczenia MOIIB firma BUILDING SERVICE posiada własną polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę ewentualnych roszczeń w wysokości do 500.000zł!