NADZORY BUDOWLANE, OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW,
KOMPLEKSOWA REALIZACJA
PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH.
INWESTORSTWO ZASTĘPCZE I KONSULTACJE TECHNICZNE.
Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy Państwu usługę konsultacji i porad technicznych przed rozpoczęciem realizacji budowy, remontu lub adaptacji – w myśl przepisów ustawy Prawo Budowlane. Nasza usługa skierowana jest głównie do klienta niemającego większego doświadczenia w realizacji procesu inwestycyjnego lub remontowego. Bazując na własnym doświadczeniu pomożemy Państwu dokonać wstępnej oceny wybranej koncepcji, zbadamy możliwości technicznej realizacji projektu, określić wstępnie czasookres jego trwania jak i oszacować wstępnie koszty całego przedsięwzięcia. Chcę Państwu zwrócić uwagę na fakt, że bardzo często błędne decyzje lub zła ocena koncepcji lub wstępnego projektu są wynikiem wielu trudności zarówno merytorycznych jak i finansowych, które się ujawniają w trakcie realizacji projektu! Najczęściej usuwanie błędnych decyzji w trakcie trwania inwestycji (remontu) jest bardzo kosztowne finansowo lub wręcz niemożliwe już do wykonania! Mając to na celu oferujemy Państwu usługę konsultacji i porad technicznych!

Zapraszam serdecznie do skorzystania z tego rodzaju usługi.